Brand: APOLLO TYRES
Pattern: ACTIZIP F3
Size: 2.75-17
Application: 2-Wheeler Front
Type: Tube Type
Quantity: 1 Pc.
NRs. 1,700 /-
Brand: CST
Pattern: C-919
Size: 2.75-17
Application: 2-Wheeler (Front)
Type: Tube Less
NRs. 2,220 /-
Brand : MAXXIS
Pattern : M-6302
Size : 2.75-17
Application : 2-Wheeler (Front)
Type : Tube Type
NRs. 1,990 /-
Brand : MAXXIS
Pattern : MAV-6
Size : 2.75-17
Application : 2-Wheeler (Front)
Type : Tube Type
NRs. 1,990 /-
Brand: APOLLO TYRES
Pattern: ACTIGRIP R1
Size: 3.00-17
Application: 2-Wheeler Rear
Type: Tube Less
Quantity: 1 Pc.
NRs. 2,200 /-
Brand: APOLLO TYRES
Pattern: ACTIGRIP R1
Size: 3.00-17
Application: 2-Wheeler Rear
Type: Tube Type
Quantity: 1 Pc.
NRs. 2,150 /-
Brand: APOLLO TYRES
Pattern: ACTIGRIP R2
Size: 3.00-17
Application: 2-Wheeler Rear
Type: Tube Type
Quantity: 1 Pc.
NRs. 2,100 /-
Brand: CST
Pattern: C-180
Size: 3.00-17
Application: 2-Wheeler (Rear)
Type: Tube Type
NRs. 2,220 /-
Brand: CST
Pattern: C-7201
Size: 3.00-17
Application: 2-Wheeler (Rear)
Type: Tube Type
NRs. 3,390 /-
Brand : MAXXIS
Pattern : M6304
Size : 3.00-17
Application : 2-Wheeler (Rear)
Type : Tube Type

NRs. 2,190 /-
Brand: iRC Tire
Size: 300-17
Pattern: GP-1
Type: Tube Type
Quantity: 1 Pc.
NRs. 2,470 /-